logo
 
взять займ на карту без отказа

Kancelaria notarialna w Toruniu

notariusz w kancelarii notarialnej w ToruniuDziałalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.). Notariusz Łukasz Chwiałkowski został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości i powołany do dokonywania czynności notarialnych. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Biuro notarialne znajduje się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32. Aby umówić się na spotkanie z notariuszem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (56) 621 08 64, fax: (56) 657 03 10

Obsługa notarialna

Obowiązkiem notariusza jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Zobowiązany jest zachować w tajemnicy sprawy swoich klientów, zarówno w trakcie trwania czynności notarialnych, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie czynności dokonywane są w kancelarii. Notariusz może opuścić biuro i dokonać czynności notarialnych poza siedzibą, jeśli wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności bądź wymaga tego charakter czynności. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień notarialnych. Służymy swoją wiedzą oraz naszym wieloletnim doświadczeniem. Doradzimy m.in. w kwestii ksiąg wieczystych, darowizn, testamentów.

Usługi notarialne

W zakres czynności notarialnych przez kancelarię wchodzi:
– sporządzanie poświadczeń i protokołów
– odpisy dokumentów
– sporządzanie i odpisy aktów notarialnych
– przechowywanie dokumentów

Czynności oraz doradztwo prawne prowadzone są w języku polskim lub w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

bibliotek naszej kancelarii notarialnej