Kancelaria notarialna w Toruniu

notariusz w kancelarii notarialnej w Toruniu

Przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.) mówią, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że przysługuje mu ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z przywilejem wiąże się też szczególna odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna, jaka obejmuje notariuszy.

Notariusz Łukasz Chwiałkowski został – zgodnie z przewidzianym w ustawie trybem – powołany przez Ministra Sprawiedliwości, co sprawia, że zyskał uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, które mają moc dokumentów urzędowych. Przepisy precyzują również miejsce właściwie do dokonywania czynności notarialnych. Nasza kancelaria notarialna znajduje się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32. W celu umówienia spotkania z notariuszem uprasza się o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem (56) 621 08 64, fax: (56) 657 03 10

Kompleksowa obsługa notarialna

Obowiązkiem notariusza jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Zobowiązany jest zachować w tajemnicy sprawy swoich klientów, zarówno w trakcie trwania czynności notarialnych, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie czynności dokonywane są w kancelarii. Notariusz może opuścić biuro i dokonać czynności notarialnych poza siedzibą, jeśli wymaga tego ich charakter bądź wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat działalności kancelarii notarialnej. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień notarialnych. Służymy swoją wiedzą oraz naszym wieloletnim doświadczeniem. Doradzimy m.in. w kwestii ksiąg wieczystych, darowizn, testamentów.

Usługi notarialne

W zakres czynności notarialnych świadczonych przez kancelarię wchodzi:

  • sporządzanie poświadczeń i protokołów,
  • sporządzanie odpisów dokumentów,
  • sporządzanie aktów notarialnych i ich odpisów,
  • przechowywanie dokumentów.

Czynności oraz doradztwo prawne prowadzone są w języku polskim lub w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

bibliotek naszej kancelarii notarialnej