logo
 

Kancelaria notarialna w Toruniu

notariusz w kancelarii notarialnej w ToruniuPrzepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.) mówią, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego, oznacza to, że przysługuje mu ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z przywilejem wiąże się też szczególna odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna, jaka obejmuje notariuszy. Notariusz Łukasz Chwiałkowski został – zgodnie z przewidzianym w ustawie trybem – powołany przez Ministra Sprawiedliwości, co sprawia, że zyskał uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, które mają moc dokumentów urzędowych. Przepisy precyzują również miejsce właściwie do dokonywania czynności notarialnych. Nasze biuro notarialne znajduje się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32. W celu umówienia spotkania z notariuszem uprasza się o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem (56) 621 08 64, fax: (56) 657 03 10

Obsługa notarialna

Obowiązkiem notariusza jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Zobowiązany jest zachować w tajemnicy sprawy swoich klientów, zarówno w trakcie trwania czynności notarialnych, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie czynności dokonywane są w kancelarii. Notariusz może opuścić biuro i dokonać czynności notarialnych poza siedzibą, jeśli wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności bądź wymaga tego charakter czynności. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień notarialnych. Służymy swoją wiedzą oraz naszym wieloletnim doświadczeniem. Doradzimy m.in. w kwestii ksiąg wieczystych, darowizn, testamentów.

Usługi notarialne

W zakres czynności notarialnych przez kancelarię wchodzi:
– sporządzanie poświadczeń i protokołów
– odpisy dokumentów
– sporządzanie i odpisy aktów notarialnych
– przechowywanie dokumentów

Czynności oraz doradztwo prawne prowadzone są w języku polskim lub w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

bibliotek naszej kancelarii notarialnej