Usługi notarialne w Toruniu

Usługi notarialne w Toruniu są wykonywane przez doświadczonych notariuszy, którzy oferują Państwu pomoc w sporządzaniu aktów notarialnych, testamentów oraz innych ważnych dokumentów. Nasza kancelaria notarialna znajduje się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32. Kancelaria powstała na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Zgodnie z zapisami prawnymi notariusz działa, jako osoba zaufania publicznego i przysługuje mu ochrona prawna. Ponadto zobowiązany jest on zachować w tajemnicy okoliczności sprawy. Z zawodem notariusza wiąże się też szczególna odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna.

 

Założyciel Kancelarii notarialnej w Toruniu – Notariusz Łukasz Chwiałkowski został powołany do wykonywania zawodu notariusza przez Ministra Sprawiedliwości. Oznacza to, że otrzymał uprawnienia do świadczenia czynności notarialnych, które przyjmują formę dokumentów urzędowych. Pracownicy naszej kancelarii udzielą Państwu niezbędnych informacji i pomogą przygotować się do wizyty u notariusza. Wskażą też dokumenty, które są konieczne do wykonania określonej czynności notarialnej i określą wysokość taksy notarialnej.

Stempel na kartce

Kancelaria notarialna Łukasza Chwiałkowskiego – gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Dwie osoby przy biurku

Czynność notarialne

Podanie kluczyków
Dokumenty w szafce

Księgi wieczyste

Akt notarialny

Akty notarialne

Osoba przy kartkach

Taksa notarialna

Podanie kartki

Protesty weksli i czeków

Trzy osoby przy biurku

Testament notarialny

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej

Podpisywanie dokumentu

Do czego zobowiązany jest notariusz?

Obowiązkiem notariusza jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem urzędnika zaufania publicznego. Zobowiązany jest zachować w tajemnicy sprawy swoich klientów, zarówno w trakcie trwania czynności notarialnych, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie czynności dokonywane są w kancelarii. Notariusz może opuścić biuro i dokonać czynności notarialnych poza siedzibą, jeśli wymaga tego ich charakter bądź wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności.

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej kancelarii notarialnej w Toruniu. Odpowiemy też na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień notarialnych. Służymy naszą wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem w zawodzie notariusza.

Usługi notarialne w Toruniu

Do podstawowych usług notarialnych świadczonych przez kancelarię Łukasza Chwiałkowskiego należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych i ich odpisów,
  • sporządzanie poświadczeń i protokołów,
  • sporządzanie odpisów dokumentów,
  • przechowywanie dokumentów.

Czynności oraz doradztwo prawne prowadzone są w języku polskim lub w językach obcych. W sytuacji, gdy stroną sprawy jest osoba nieznająca języka polskiego, a wiele takich spraw wiąże się m.in. z przyjęciem spadku czy darowizny, czynności notarialne odbywają się przy obowiązkowej obecności tłumacza przysięgłego.

 

Stempel na stole