Kancelaria notarialna w Toruniu

Kancelaria notarialna w Toruniu powstała w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.), które mówią, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że przysługuje mu ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Z przywilejem wiąże się też szczególna odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna, która dotyczy zawodu notariuszy.

 

Notariusz Łukasz Chwiałkowski został – zgodnie z przewidzianym w ustawie trybem – powołany przez Ministra Sprawiedliwości. W ten sposób zyskał uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, które mają moc dokumentów urzędowych, jak również do wykonywania pozostałych czynności będących w kompetencjach notariuszy. Minister wyznacza również miejsce właściwie do dokonywania czynności notarialnych przez powołanego notariusza. Nasza kancelaria notarialna znajduje się w Toruniu przy ulicy Łaziennej 32. W celu umówienia spotkania z notariuszem uprasza się o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem (56) 621 08 64.

Stempel na kartce

Kancelaria notarialna Łukasza Chwiałkowskiego – gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

Dwie osoby przy biurku

Czynność notarialne

Podanie kluczyków
Dokumenty w szafce

Księgi wieczyste

Akt notarialny

Akty notarialne

Osoba przy kartkach

Taksa notarialna

Podanie kartki

Protesty weksli i czeków

Trzy osoby przy biurku

Testament notarialny

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej

Podpisywanie dokumentu

Do czego zobowiązany jest notariusz?

Obowiązkiem notariusza jest postępowanie zgodnie ze złożonym ślubowaniem urzędnika zaufania publicznego. Zobowiązany jest zachować w tajemnicy sprawy swoich klientów, zarówno w trakcie trwania czynności notarialnych, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie czynności dokonywane są w kancelarii. Notariusz może opuścić biuro i dokonać czynności notarialnych poza siedzibą, jeśli wymaga tego ich charakter bądź wystąpią uzasadnione, szczególne okoliczności.

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej kancelarii notarialnej. Odpowiemy też na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zagadnień notarialnych. Służymy naszą wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem w zawodzie notariusza.

Usługi notarialne w Toruniu

Do podstawowych usług notarialnych świadczonych przez kancelarię Łukasza Chwiałkowskiego należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych i ich odpisów,
  • sporządzanie poświadczeń i protokołów,
  • sporządzanie odpisów dokumentów,
  • przechowywanie dokumentów.

Czynności oraz doradztwo prawne prowadzone są w języku polskim lub w językach obcych. W sytuacji, gdy stroną sprawy jest osoba nieznająca języka polskiego, a wiele takich spraw wiąże się m.in. z przyjęciem spadku czy darowizny, czynności notarialne odbywają się przy obowiązkowej obecności tłumacza przysięgłego.

 

Stempel na stole