Księgi wieczyste w Toruniu

Księgi wieczyste są podstawowymi i ogólnodostępnymi dokumentami, które informują o stanie prawnym pojedynczej nieruchomości. W księgach znajdują się informacje, takie jak:

  • podstawowe dane dotyczące obiektu (położenie, metraż, prawa własności),
  • dane osobowe właścicieli nieruchomości,
  • informacje o ewentualnych ograniczeniach bądź roszczeniach,
  • informacje o wpisach hipoteki.

Zajmujemy się zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych na terenie Torunia. Oferujemy pomoc w przygotowywaniu wniosków i kompletowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak poświadczenia prawa własności nieruchomości, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Gotowy wniosek przekazujemy do właściwego Sądu Rejonowego, który następnie dokonuje wpisu do księgi.

Księgi wieczyste to dokumenty, które określają stan prawny nieruchomości i definiują, kto i w jakim zakresie ma do nich prawo. Należą do rejestrów publicznych, co oznacza, że na właścicielach nieruchomości ciąży ustawowy obowiązek ujawniania praw właścicielskich. Wobec powyższego każdy ruch związany ze zmianą praw własności do nieruchomości wymaga wpisu do księgi wieczystej.

Notariusz może dokonać takich wpisów tylko w przypadku, gdy zmianę praw własności ustanawia się poprzez sporządzenie aktu notarialnego. W praktyce notariusz przesyła wniosek o wpis do księgi wieczystej do właściwego Sądu Rejonowego. Używa do tego celu specjalnej platformy internetowej obsługującej postępowania sądowe. Wnioski rejestrowane są w systemie automatycznie.

Księgi wieczyste dostępne są dla każdego, wystarczy mieć dostęp do Internetu oraz znać numer danej księgi. Stan prawny nieruchomości można więc sprawdzić w każdej chwili, nawet bezpośrednio przed dokonaniem czynności prawnej. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę. Dotyczy to zarówno nieruchomości lokalowych, jak i budynków, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Dla gruntu oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku lub innego obiektu stanowiącego odrębną własność prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

 

 

 

 

Szafa na dokumenty

Zakładanie księgi wieczystej w Toruniu

Założenie księgi wieczystej to obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Podobnie, jak w przypadku testamentu, czynność tę można wykonać samodzielnie lub skorzystać z pomocy notariusza. Decydując się na usługi kancelarii notarialnej, mają Państwo pewność, że procedura przebiegnie w sposób prawidłowy. Zakładanie księgi wieczystej w kancelarii w Toruniu polega na złożeniu wniosku KW-ZAL i złożenia go w odpowiednim sądzie. Samodzielne wypełnienie wniosku i skompletowanie dokumentów może być nie tylko czasochłonne, ale też obarczone dużym ryzykiem błędu. Warto pamiętać, że proces zakładania księgi wieczystej jest odpłatny. Korzystając z usług notariusza, należy przygotować się także na dodatkowe koszty. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią i omówienia warunków współpracy.


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej