Blog

testament i pieczęć notarialna

Jak wygląda procedura sporządzenia testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu to ważny krok, który pozwala zadbać o przyszłość swoich najbliższych oraz rozdysponować swoim majątkiem zgodnie z własnymi życzeniami. W Polsce jednym ze sposobów na sporządzenie testamentu jest jego przygotowanie u notariusza. W artykule przedstawiamy, jak wygląda procedura sporządzenia testamentu notarialnego oraz dlaczego warto zdecydować się na taką formę.

Czytaj więcej

sporządzanie aktu notorialnego

Co zaliczamy do podstawowych czynności notarialnych?

W życiu każdego człowieka może nadejść moment, gdy konieczne będzie skorzystanie z usług notariusza. Właśnie wtedy warto wiedzieć, jakie czynności należą do jego podstawowych obowiązków. Niniejszy artykuł przybliży najważniejsze z nich.

Czytaj więcej

kobieta stawiająca pieczątkę

Jaką rolę w polskim prawie odgrywa protest wekslowy?

Weksle można podzielić na własne i trasowe. Weksle własne zobowiązują wystawcę do zapłacenia określonej kwoty na rzecz wskazanej w dokumencie osoby. Przy czym w prawie wekslowym wystawcę określa się mianem trasanta, a osobę pobierającą kwotę – remitenta. Weksle trasowe z kolei odnoszą się do wskazania przez trasanta osoby trzeciej, która takiej wpłaty na rzecz remitenta powinna dokonać. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nie dochodzi do wypełnienia zobowiązań wekslowych, w wyniku czego sporządza się tzw. protest wekslowy.

Czytaj więcej

akt notarialny

Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Istnieje szereg przypadków, gdy akt notarialny musi zostać spisany. Aby jednak był zgodny z prawem, ma być tworzony wedle określonych wymogów formalnych. Jakich dokładnie? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółów w tym zakresie.

Czytaj więcej

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej