Pióro w dłoniCzynności notarialne w Toruniu

Czynności notarialne to podstawowe usługi prawne świadczone przez notariusza. Są one wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem i mają formę dokumentu urzędowego. Obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad bezpieczeństwem praw i słuszności obu stron oraz osób trzecich. Jest tak, ponieważ sporządzane przez niego dokumenty wywołują określone skutki prawne dla podmiotów czynności. Z tego względu notariusze muszą zachowywać bezstronność oraz przestrzegać kodeksu etyki zawodowej. Notariusz ma również obowiązek udzielić stronom wyjaśnień związanych z wykonywaną czynnością notarialną.

 

Z jakich usług można skorzystać w biurze notarialnym?

Nasze biuro notarialne w Toruniu oferuje klientom następujące usługi notarialne:

  • sporządzanie aktów notarialnych, odpisów aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń notarialnych,
  • sporządzanie na żądanie stron projektów aktów,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • spisywanie protokołów walnych zgromadzeń m.in. organizacji, spółdzielni i spółek,
  • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • spisywanie testamentów,
  • dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Po zakończeniu czynności notarialnych notariusz pobiera taksę notarialną, czyli kwotę, która jest ściśle określona w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i podstawą prawną, które znajdują się w dedykowanej zagadnieniu zakładce na naszej stronie.

 

Przebieg wizyty w naszym biurze notarialnym w Toruniu

W naszym biurze notarialnym w Toruniu mogą Państwo załatwić wszystkie usługi notarialne. Przed dokonaniem czynności notarialnych zachęcamy do umówienia się na rozmowę z notariuszem, który dokładnie wyjaśni, jak będzie wyglądało rozwiązanie danej sprawy. Na wizytę należy zabrać ze sobą ważny dokument osobisty, aby notariusz mógł potwierdzić Państwa tożsamość. Dokładny przebieg wizyty w naszym biurze notarialnym w Toruniu zależy od świadczonej czynności notarialnej. Różnice dotyczą przede wszystkim dokumentów, które należy dostarczyć notariuszowi. Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz odczytuje go nagłos. W przypadku braku zastrzeżeń stron oświadczenia oraz zgodności danych następuje podpisanie aktu. Każda ze stron otrzymuje swój egzemplarz. Za każdą wykonaną czynność notarialną notariusz pobiera odpowiednią opłatę.


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej