Laptop i kalkulator

Taksa notarialna

Stawki wynagrodzenia za wykonywane przez notariusza Łukasza Chwiałkowskiego usługi prawne są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564). Dokument ten wyznacza zarówno maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za pomoc prawną udzielaną w kancelarii, jak i inne – określane widełkowo – opłaty.

Do taksy notarialnej należy doliczyć też następujące opłaty: podatek VAT od taksy, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz inne wymagane opłaty (np. sądowe).

Dodatkowo płatną czynnością notarialną jest także każdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego

 

Stawki wynagrodzenia

Taksa każdorazowo jest obliczana od wartości przedmiotu czynności notarialnej, której to akt spisuje notariusz. Maksymalna stawka taksy wynosi:

 

  1. do 3000 złotych – 100 zł,
  2. od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł,
  3. od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10000 zł,
  4. od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30000 zł,
  5. od 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60000 zł,
  6. od 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1000000 zł,
  7. od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2000000 zł

 

Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł. W kwestii osób przynależnych do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł.

 

Jeśli chcą Państwo zapytać o szczegóły dotyczące wysokości opłat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną.

 

Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to w praktyce nic innego jak wynagrodzenie notariusza za wykonane przez niego czynności. Opłatę w postaci taksy notarialnej ponosi zlecający usługę, czyli osoba, która planuje wykonanie czynności prawnych, w przypadku których konieczne jest zawarcie umowy w postaci aktu prawnego pod rygorem jej nieważności. Za sporządzenie dokumentu o oficjalnym charakterze notariusz pobiera stosowną opłatę, której maksymalną wysokość określa wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Oznacza to, że notariusz nie może wymagać od klienta wyższej opłaty. Istnieje natomiast możliwość jej obniżenia, jednak wymaga do ustaleń indywidualnych na drodze negocjacji. Zasadniczo docelowa kwota taksy notarialnej zależy od rodzaju sprawy oraz dokumentów, jakie należy sporządzić oraz od ilości pracy własnej, jaką należy poświęcić na ich przygotowanie.

 Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej