Darowizny

Darowizna jest bezpłatnym świadczeniem jednej osoby na rzecz drugiej. Definicję oraz sposób dokonania darowizny określają przepisy Kodeksu Cywilnego. W myśl art. 888. § 1. przez umowę darowizny „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Podmiotem umowy może być osoba fizyczna lub prawna. Co ważne nie musi to być jedna osoba, zarówno darczyńcą, jak i obdarowanym może być więcej osób.  Przekazać w ramach darowizny można praktycznie wszystko – prawo własności nieruchomości lub samochodu, określoną sumę pieniędzy, a nawet zwolnienie obdarowanego z długu.

Kiedy darowizna wymaga udziału notariusza?

W wielu przypadkach umowę darowizny można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej, bez konieczności udania się do notariusza. Sporządzenia aktu notarialnego wymaga natomiast przekazanie mieszkania, własności nieruchomości, przedsiębiorstwa, czy praw spółdzielczych. Jest to konieczne również przy przekazaniu użytkowania wieczystego nieruchomości. Sporządzenie umowy w tej formie jest konieczne także w przypadku, gdy wykonanie darowizny ma odbyć się w późniejszym terminie lub jest obwarowane jakimś warunkiem.

Koszt umowy darowizny to koszt taksy notarialne, uzależniony od wartości przedmiotu darowizny ustalany każdorazowo ze stronami, powiększony o podatek VAT oraz koszt ewentualnych opłat sądowych. Mogą wystąpić również inne dodatkowe koszty, o których poinformuje notariusz podczas wizyty w naszej kancelarii.