Dwie osoby i długopis

Testament notarialny – testament sporządzany u notariusza

Testament notarialny sporządzony w obecności notariusza, to jedna z form testamentu. Poza powyższą opcją istnieje także możliwość  osobistego utworzenia testamentu przez testatora. W przypadku spisania testamentu u notariusza w Toruniu czynność ta obywa się w naszej kancelarii notarialnej. Jednak w wyjątkowych sytuacjach, gdy testator z powodu stanu zdrowia nie może pojawić się w kancelarii, testament notarialny można spisać w miejscu zamieszkania, w szpitalu czy w domu opieki. Jako dokumentu mortis causa (na wypadek śmierci) zadaniem testamentu jest rozporządzenie majątkiem osoby zmarłej między wymienionymi w testamencie osobami, czy instytucjami. Mogą to być zarówno członkowie rodziny, jak i osoby, z którymi testator nie jest spokrewniony.

 

Jakie są korzyści sporządzenia testamentu u notariusza?

Testament sporządzony u notariusza w naszej kancelarii w Toruniu, pozwalana na uniknięcie sporów między potencjalnymi spadkobiercami. W przypadku sporządzenia testamentu w obecności notariusza możliwość podważenia go jest znacznie mniejsza niż w przypadku testamentu spisanego własnoręcznie. Osoba podważająca może czuć się pokrzywdzona brakiem wymienienia jej w testamencie lub otrzymaniem innego majątku, niż się spodziewała. Wtedy na drodze sądowej, poprzez podważenie stanu zdrowia, poczytalności czy wolnej woli w wypadku podejrzenia przymuszenia, może zakwestionować zapisy testamentu. Dlatego też, aby uzyskać gwarancję prawidłowego sporządzenia, tak ważnego dokumentu, jakim jest testament, zapraszamy do skorzystania z usług notariusza w naszej kancelarii notarialnej w Toruniu.

Testament jest aktem notarialnym, a jego zaprzeczenie jest obwarowane szczególnymi okolicznościami i to na osobie podważającej leży ciężar ich udowodnienia. Notariusz musi również potwierdzić tożsamość osoby testatora oraz jej zdolność do podejmowania decyzji i rozporządzania majątkiem, co ma w założeniu wykluczyć możliwość działań pod wpływem osób trzecich czy zaburzonym stanie świadomości. Jeszcze jedną korzyścią jest łatwość w odnalezieniu testamentu, dzięki Notarialnemu Rejestrowi Testamentów, do którego za prośbą testatora dokument ten może zostać wprowadzony. Wyklucza potrzebę żmudnych poszukiwań dokumentu w tysiącach kancelarii działających w Polsce.

 


Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej