Jakie wymogi formalne powinien spełniać akt notarialny?

Istnieje szereg przypadków, gdy akt notarialny musi zostać spisany. Aby jednak był zgodny z prawem, ma być tworzony wedle określonych wymogów formalnych. Jakich dokładnie? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółów w tym zakresie.

 

Struktura prawidłowo opracowanego aktu notarialnego

Jeśli chodzi o to, jaka powinna być struktura takiego dokumentu, to zostało to doprecyzowane w Ustawie prawo o notariacie. Określono w niej, że akty notarialne muszą zawierać przede wszystkim daty sporządzania takiego dokumentu, w tym oczywiście dzień, miesiąc oraz rok. Dodatkowo niezbędne jest wskazanie danych notariusza i miejsca, w którym został spisany taki dokument.

Kolejnym wymogiem, który trzeba spełnić jest wskazanie stron. Tutaj niezbędne są imiona, nazwiska, imiona rodziców, a także miejsca zamieszkania. Jeśli natomiast będą to podmioty prawne, wówczas także siedziby i zamieszkanie reprezentantów.

Sam akt notarialny musi też oczywiście zawierać skrupulatny opis czynności prawnej, a nierzadko również okoliczności spisywania takiego dokumentu (na żądanie np. jednej ze stron). Akt finalizują podpisy każdej ze stron, po jego odczytaniu oraz przyjęciu.

W praktyce wymogiem formalnym jest także to, aby taki dokument zawierał informację dotyczącą odpowiedzialności karnej oraz o kwocie zapłaconego podatku i innych opłatach związanych ze spisywaniem.

 

Pozostałe wymogi formalne

Trzeba mieć na uwadze także to, że w przypadku zgodnego z prawem aktu formalnego jakiekolwiek błędne informacje mogą być tylko przekreślone, bez ich wywabiania lub też wyskrobywania. Pierwotnie zapisane słowo musi być możliwe do odczytania, w przeciwnym razie dokument zostanie uznany za nieważny. Ważnym aspektem jest dodatkowo sporządzenie aktu w liczbie arkuszy odpowiedniej dla każdej ze stron.

Aby akt notarialny był ważny, jak doskonale widać musi spełniać szereg różnych kryteriów formalnych. Dbałość przy jego sporządzaniu jest więc absolutnie nadrzędną kwestią, w przeciwnym razie dokument może zostać podważony.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią notarialną z siedzibą w Toruniu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszych usług.

Czytaj więcej