Taksa notarialna

Stawki wynagrodzenia za wykonywane przez notariusza Łukasza Chwiałkowskiego usługi prawne są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564). Dokument ten wyznacza zarówno maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za pomoc prawną udzielaną w kancelarii, jak i inne – określane widełkowo – opłaty.

Do taksy notarialnej należy doliczyć też następujące opłaty: podatek VAT od taksy, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz inne wymagane opłaty (np. sądowe).

Dodatkowo płatną czynnością notarialną jest także każdy wypis lub wyciąg z aktu notarialnego.

Stawki wynagrodzenia

Taksa każdorazowo jest obliczana od wartości przedmiotu czynności notarialnej, której to akt spisuje notariusz. Maksymalna stawka taksy wynosi:

1) do 3000 złotych – 100 zł,
2) od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł,
3) od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10000 zł,
4) od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30000 zł,
5) od 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60000 zł,
6) od 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1000000 zł,
7) od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2000000 zł

Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł. W kwestii osób przynależnych do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł.

Jeśli chcą Państwo zapytać o szczegóły dotyczące wysokości opłat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną.

Podstawa prawna – akty prawne

1. Prawo o notariacie (pdf)

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

2. Maksymalne stawki taksy notarialnej (pdf)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

3. Spadki i darowizny (pdf)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

4. Kodeks Cywilny (pdf)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

5. Kodeks spółek handlowych (pdf)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

6. Opłaty Sądowe (pdf)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pdf)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

8. Konstytucja RP (pdf)

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.